Řízení modelového kolejiště pomocí PC

Dnes je výhodné, díky snižujícím se nákladům na výpočetní techniku, minimalizovat nutné hardwarové prostředky, a zbývající části řešeného problému realizovat programově. Přínosem je, mimo jiné:

Tento přístup je jistě použitelný také pro ústřednu digitálního řízení DCC modelového kolejiště.

DCC - digital command control je zajímavé řešení, podobné počítačové síti, kdy každý ovládaný objekt kolejiště má svůj dekodér, na jehož adresu jsou posílány příkazy z ústředny. Komunikace je modulována na signál v kolejích, prostřednictvím tzv. boosteru ( do češtiny přeložené označení není přesné ). Řízení kolejiště pomocí PC lze realizovat různými způsoby. DCC lze doporučit pro jeho rozšíření, standartizování organizací NMRA, či koncepci vhodnou pro komunikaci s počítačem.

V této sekci prezentace lze nalézt:

Stránky jsou zamýšleny, jako seznámení s koncepcí, jak lze DCC také realizovat. Nepředstavují tedy návod ke stavbě.