Jednoduchý DCC booster

Booster tvoří především můstek, měnící polaritu napětí v kolejišti, a další obvody, např. pro detekci přetížení. Vlastní můstek může být výhodné realizovat pomocí jediného integrovaného obvodu. Toto řešení sice bývá nákladnější, než použití samostatných výkonových tranzistorů, značně se však zjednoduší konstrukce boosteru.

Předložené zapojení využívá integrovaný můstek L6203 ( až 4 A ), doplněný o diagnostiku ztráty signálu pomocí 74HC123 - klopný obvod zůstává v astabilním stavu při přítomnosti hrany. Časový interval monostabilního klopného obvodu určuje součin hodnot odporu a kapacity součástek ( pin 6 a 7 74HC123 ) a čísla 0,45.

Podle předpokládaného odběru musí mít výkonový integrovaný obvod L6203 dostatečný odvod tepla chladičem!

Schéma zapojení

Dokumentace obvodu L6203 doporučuje zapojit k výstupům rezistor a kondenzátor ( RSN a CSN ). Jejich zařazení do obvodu a jejich hodnoty závisí na konkrétních pracovních podmínkách. Na domácím kolejišti obvykle nejsou tyto dvě součástky nutné.

Celé zapojení je napájeno stabilizovaným napětím Ucc, jehož minimální hodnota, daná specifikací obvodu L6203, je 12V. Napětí Ucc může být i vyšší, závisí to však na vybavení použitých modelů. K napájení lze doporučit tovární zdroje, které prošly certifikací a jsou vybaveny ochrannými prvky před úrazem el. proudem.

Pětivoltové napájení optočlenů 6N137 na vstupu zapojení, a také řídící logiky zapojení, zajišťuje obvod 78L05.

Kolejiště je vhodné rozdělit do několika bloků s vlastní ochranou. Pokud dojde v některém z bloků ke zkratu ( poměrně častý jev ! ), je odpojen. Ostatní bloky zůstávají funkční. K tomuto účelu lze například použít žárovku, běžně sloužící jako ochrana výškových reproduktorů v audiosoupravách ( 12V/10W ), zapojenou seriově ke každému bloku. Existují také sofistikovanější řešení.

*) Schéma lze rozšířit o indikaci stavu výstupu SENSE ( vývod 10 ) můstku L6203, pro sledování zatížení obvodu, či potvrzování v tzv. servisním módu. Způsob připojení indikace k počítači závisí na možnostech konkrétního softwaru. Zde je výstup SENSE přiveden na zem.