Tipy a možnosti rozšíření

Jak již bylo napsáno v úvodu, realizace ústředny pomocí počítače umožňuje snadnou modifikovatelnost. Není proto problém, svůj systém postupně rozšiřovat.

Například nemusí vyhovovat obsluha stacionární klávesnicí. V tomto případě lze využít herní ovladače. Mohou to být tovární GamePady, nejlépe bezdrátové, nebo zařízení vyrobená svépomocí, přesně podle vlastních představ.

Ruční USB ovladač

USB připojení vlastních konstrukcí, bez nutnosti programování hardwaru, dnes řeší celá řada integrovaných obvodů. Také je možné vytěžit elektroniku levnějšího továrního ovladače.

Jsou zde také aplikace pro chytrá dotyková zařízení.

Dalším krokem zřejmě bude automatizace provozu. Provedení zpětné vazby z kolejiště bohužel není sjednoceno. Výrobci továrních systémů ji realizují různým způsobem, což může být problém. Virtuální ústředna, v podobě počítačového programu, ale opět umožňuje přizpůsobení se konkrétnímu typu.

Běžný modelář však obvykle není programátor a spíše bude hledat hotové řešení. Může jím být, například, projekt Digital Direct for Linux, či jeho modifikace (vč. verzí pro MS Windows, jako DDW), a kompatibilní klienti.

Zde se pro zpětnou vazbu využívá sběrnice s88. Ta je založena na jednoduchém principu sériově spojených posuvných registrů a lze jí realizovat relativně snadno a levně.

Jednoduchost provedení sběrnice s88 bohužel současně vede k menší odolnosti proti rušení, oproti systémům založeným na průmyslových sběrnicích, což je nutné zohlednit.

Dalším zajímavým projektem je Rocrail. Mezi jeho přednosti patří i podpora sběrnice Loconet. Na ni lze připojit jak zpětnovazební prvky, tak ovladače vozidel.

Svépomocná řešení s Loconetem jsou ale složitější. Nutné je, například, programování mikroprocesorů.

Ovladače FRED(i), pro tuto sběrnici, jsou rozšířené především mezi kluby, provozujícími modulovou modelovou železnici.

Pro připojení Loconetu k počítači s aplikací Rocrail lze doporučit Locobuffer USB.

Na Internetu jistě najdete také další inspiraci pro rozšíření svého systému.