Literatura a další zdroje

[1] Karel Garba, Úzkorozchodné dráhy na Těšínsku, příspěvky ve zpravodaji Těšínsko v 80. letech
[2] 90.let tratě Petrovice - Karviná, sbornik vydaný Lokomotivním depem Bohumín, 1988
[3] Karel Garba, Dopravní spojení Hlučínska s Ostravou, DPMO 1990

Obr.1 Scan fotografie z deníku Svoboda,  8.1.1999
Obr.2 Scan fotografie z deníku Svoboda, 10.4.1999