Provázání úzkokolejek MDOK a Slezských zemských drah

Tratě MDOK z Karviné do Ostravy přes Petřvald a Slezských zemských drah z Karviné do Ostravy přes Bohumín, končily obě před staniční budovou Karviná hl. nádraží ( dnes Karviná - Doly ), a to už od roku 1918. Ke spojení kolejí však došlo až v roce 1952, kdy již obě tratě patřily pod  Dopravní podnik města Ostravy ( DPMO ).

DPMO provádí úpravy k provázání úzkokolejek také v Ostravě. Zde trať z Petřvaldu končíla u Divadla Zdeňka Nejedlého, na dnešním Smetanově náměstí náměstí.

Fotografie namesti s tramvaji
Obr.2 - Konečná v Ostravě, 1915

Trať z Bohumína, a také Michálkovic, pak u Sýkorova mostu ( tedy asi 1 km od sebe ). Od Sýkorova mostu jezdila normálněrozchodná tramvaj směrem na Svinov.

Spojení tratí je docíleno tím, že v úseku od Sýkorova mostu k divadlu je položena trať úzkorozchodná a tramvaje od Svinova přeloženy.
U Divadla Zdeňka Nejedlého bylo také postaveno nové tramvajové nádraží, pro obě úzkokolejné linky.

Mezi tratěmi MDOK a Slezských zemských drah však existovala spojka již dříve. Výše zmíněná trať z Bohumína, totiž zahrnovala původní Místní dráhu Hrušov - Polská Ostrava. Tato, nejprve parní, dráha byla v provozu od roku 1904. MDOK dráhu elektrifikovala, spojila s tratí do Karviné na Zárubku a od listopadu 1911 až do července 1914, zajišťovala osobní přepravu. Slezské zemské dráhy převzaly dřívější Místní dráhu Hrušov - Polská Ostrava až v roce 1914.
Vlečka MDOK, podél Ostravice, pak sloužila pro nákladní dopravu. Do roku 1936 totiž zajišťovala tramvajová síť i přepravu zboží.

Fotografie namesti dnes
Obr.3