Současný stav náležitostí trati MDOK

Na nultém kilometru, u výstaviště v Ostravě, dnes po trati již nic nezůstalo. Tramvají, jejíž trať prakticky kopíruje původní úzkorozchodnou, se však lze dopravit na Hranečník, kde se nachází garáže DPO, bývalé dílny úzkokolejek.

Zde lze nalézt i zbytky kolejí, zalité v podlaze, a izolátory na stěnách.

Fotografie dílny
Obr.4

Dalším zachovaným objektem je areál elektrocentrály v Petřvaldě ( 10,430 km ), u autobusové zastávky Parcelace, i s několika sloupy vedení k trati.

Fotografie centrály
Obr.5
Fotografie centrály dnes
( Obr. 6 zachycuje elektrocentrálu z opačné strany, než obr. 5, protože místo pole jsou dnes parcely )

Kousek od bývalé elektrické centrály, u autobusové smyčky Petřvald Březiny se nachází opravený rodinný domek, dříve budova stanice Jáma Mariánka ( 10,808 km trati ).

Ulici kolem domku tvoří zbytek silnice z Karviné do Ostravy, využívané před vybudováním silnice přímé, dnes čtyřproudé. Původní silnice se s tratí křížila po obou stranách stanice.

Fotografie domku
Obr.7

Kromě budov lze po celé délce trati MDOK, nalézt úseky náspů tělesa dráhy. Na několika místech jsou ještě můstky přes strouhy a propustky.